lopik oost


Informatieavond donderdag 26 april 2018

Vorig jaar hebben wij op 3 oktober een eerste informatieavond in ‘de Schouw’ gehouden, waar veel belangstelling voor het projekt ‘Lopik Oost’ bleek te zijn. Wij hebben toen, als schot voor de boeg, 4 themamodellen gepresenteerd. Door het invullen van een enquête kon er onder andere gekozen worden welk themamodel de voorkeur had.

Later is het adviesteam, bestaande uit 6 geïnteresseerden en 6 omwonenden, driemaal bijeen geweest. In het overleg met het adviesteam is besloten om het thema ‘Lommerijk Lopik’ verder uit te werken tot een voorlopig stedenbouwkundig plan.

Onder wederom grote belangstelling is dit voorlopig stedenbouwkundig plan nu gepresenteerd. Na een welkom en inleiding van Jeroen Kouwen vertelde wethouder Gerrit spelt over het wonen in het algemeen en in Lopik Oost in het bijzonder. Vervolgens werd het bouwprogramma door Jeroen Kouwen toegelicht.

Daarna was het de beurt aan de stedenbouwkundigen Arnold Meijer en Frank Maas om het voorlopig stedenbouwkundig plan te presenteren.

Aan het eind was er tenslotte gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het adviesteam zal nogmaals op 15 mei 2018 bij elkaar komen waarbij ook de vragen en opmerkingen van de avond in ‘de Schouw’ besproken worden. Hierna zal het stedenbouwkundig plan definitief gemaakt gaan worden.


Derde overleg adviesteam

Het adviesteam is inmiddels voor de derde keer bij elkaar geweest op 13 maart 2018. In dit overleg is vooral het concept van het stedenbouwkundig plan besproken zoals deze op donderdag 26 april om 19:30 uur in dorpshuis 'De Schouw' gepresenteerd zal worden. Zie Lopikoost.nl voor meer informatie.


TWEEDE OVERLEG ADVIESTEAM

Het tweede overleg van het adviesteam heeft inmiddels plaatsgevonden op 30 januari 2018. In dit overleg is er vooral een keuze gemaakt welke eerste opzet van het voorlopig stedenbouwkundige plan de voorkeur heeft van het adviesteam. Zie Lopikoost.nl voor meer informatie.


eerste overleg adviesteam


Het eerste overleg van het adviesteam heeft plaatsgevonden op 21 november 2017. Tijdens dit overleg is duidelijk geworden wat de wensen van de deelnemers zijn en waar wat hen betreft zoveel mogelijk rekening mee dient te worden gehouden. Zie Lopikoost.nl voor meer informatie.


uitslag enquete

De uitslag van de enquete is inmiddels bekend. Alle resultaten kunt u terugvinden op Lopikoost.nl.


informatieavond 3 oktober 2017

Grote belangstelling voor de informatieavond welke gehouden is in dorpshuis 'de Schouw' op dinsdag 3 oktober 2017. 


Voor het projekt Lopik Oost is een eigen website beschikbaar. Voor het laatste nieuws en ontwikkelingen verwijzen wij u graag naar deze website.


Aan de oostzijde van Lopik dorp willen wij graag een nieuwe woonwijk realiseren. Een prettige woonwijk die past bij het dorp en waar mensen uit Lopik terecht kunnen voor een nieuwe woning. Een woonwijk voor en door mensen uit Lopik.