HET PLAN

Aan de oostzijde van Lopik dorp willen wij een nieuwe woonwijk realiseren, een wijk die past past bij het dorp. In 'Lopik Oost' is ruimte voor een uiteenlopend woningbouwprogramma, van vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen tot rijwoningen en appartementen. Ook zal er ruimte zijn voor zogenaamde starters- en seniorenwoningen. Kortom een prettige mix van bewoners en leefstijlen.

 

Op 1 mei 2018 heeft de gemeenteraad van Lopik ingestemd met het onderstaande woningbouwprogramma, welke bestaat uit 126 woningen en appartementen:

  • 12 starterswoningen (koop)
  • 21 appartementen (huur)
  • 18 seniorenwoningen (koop)
  • 8 eengezinswoningen (huur)
  • 8 drive in woningen (koop)
  • 20 twee onder een kapwoningen (koop)
  • 21 vrijstaande woningen en bouwkavels (koop)
  • 18 appartementen met ondergrondse parkeerruimte (koop)

De raad van de Gemeente lopik heeft op 22 april besloten om het bestemmingsplan 'Lopik Oost' vast te stellen. Hierdoor is de verdere ontwikkeling van de woningen mogelijk geworden en kunnen wij een vervolg gaan geven aan de realisatie van het plan. De termijn voor het instellen van beroep bij de Raad van State voor het bestemmingsplan 'Lopik Oost' is op 18 juni 2020 afgelopen. Er is geen beroep ingesteld waarmee het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

 

Inmiddels is het voorlopig ontwerp van de woningen uit de eerste fase gereed, deze zijn te bekijken op de website van 'Lopik Oost'.

 


informatieavond 3 oktober 2017
informatieavond 3 oktober 2017
overleg adviesteam
overleg adviesteamLopikerweg Oost 5, 3411 JA  Lopik. Telefoon 0348-551689